INSTAGRAM @MIDA_WEB
FACEBOOK MIDAWEB.mk
INSTAGRAM @MIDA_WEB
FACEBOOK MIDAWEB.mk
INSTAGRAM @MIDA_WEB
FACEBOOK MIDAWEB.mk
INSTAGRAM @MIDA_WEB
FACEBOOK MIDAWEB.mk
INSTAGRAM @MIDA_WEB
FACEBOOK MIDAWEB.mk
INSTAGRAM @MIDA_WEB
FACEBOOK MIDAWEB.mk
INSTAGRAM @MIDA_WEB

Како се креира ДИГИТАЛНОТО МЕНИ?

Зошто ви е потребен нашиот курс?

Подобрување на бизнисот

Ќе имате брз и лесен пристап до вашето дигитално мени, ќе можете многу лесно да правите ажурирање на производите.

Лесно се креира дигиталното мени

Само со нашиот курс вие ќе научите како може да направите сопствено мени за вашиот бизнис, курсот содржии лекции и за дизајн на QR-кодот за скенирање на менито.

Едноставно е за користење

Само со неколку кликови вие ќе имате пристап до менито,а тоа на гостите ќе му овозможи брз и лесен начин да одберат што ќе порачаат.

Улогата на Дигиталното Мени со QR-код.

Повеќе информации за производите.

Лесно управување со промоции и попусти.

Јазична прилагодност.

Повеќе простор за креативност.

Лесно ажурирање на производите.

Задоволни Клиенти

Прочитај што мислат задоволните бизниси за курсот!

Со задоволство го препорачувам  овој курс! Научив толку многу нешта што ќе ми помогне да го унапредам својот ресторан. Курсот за дигитално мени беше детален и прегледен.Секоја чест!

Бунарче

Скопје

Курсот за дигиталено мени беше одлична инвестиција! Научив толку нови нешта за креирање и менаџирање за менито, а сега мојиот ресторан изгледа уште попрофесионално.

Златна Трпеза

Србија

Овај курс  е фантастичн! Со помошта на курсот за дигитално мени, успеав да го модернизирам менито во мојот ресторан и да привлечам повеќе клиенти од другите земји од целиот свет.

Ресторан Поток

Крива Паланка

Цена на Курсот

Стандарден пакет
50€
Се плаќа еднократно!
Повеќе информации за плаќањето на
@MIDA_WEB
Што има во стандардниот пакет?
Курс за креирање дигитално мени со
QR-код.
1 БОНУС ЛЕКЦИЈА ЗА ДИЗАЈН
НА QR-КОДОТ
Достапност 5 месеци
СТАНДАРДЕН ПАКЕТ
ВИП пакет
70€
Се плаќа еднократно!
Повеќе информации за плаќањето на
@MIDA_WEB
ШТО ИМА ВО ВИП ПАКЕТ?
Курс за креирање дигитално мени со
QR-код.
БОНУС ЛЕКЦИЈА ЗА
ДИЗАЈН  СЕКОЈ МЕСЕЦ
ДОСТАПНОСТ 1 ГОДИНА
ДОДАВАЊЕ НА НОВИ ЛЕКЦИИ
ПОМОШ ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА
МЕНИТО.
ВИП ПКЕТ

Често Поставувани Прашања

Што е дигитално мени со
QR код и како функционира?

Како можам да скенирам
QR код за да го видам менито?

Дали можам да видам цени на
продуктите преку дигиталното мени?

За кој бизнис е наменето
дигиталното мени?

Која е разликата помеѓу
Стандарден и ВИП пакетот?

FAQs

Find answers to common questions about our digital product.

What is the product?

Our digital product is a cutting-edge solution that helps businesses streamline their operations and increase efficiency. It offers a wide range of features and benefits, including automated processes, real-time analytics, and seamless integration with existing systems.

How does it work?

Our product utilizes advanced algorithms and machine learning to analyze data and generate actionable insights. It seamlessly integrates with your existing systems, allowing for easy implementation and minimal disruption to your workflow.

Is it customizable?

Yes, our product is highly customizable to meet the unique needs of your business. You can easily tailor it to match your specific requirements and preferences, ensuring maximum value and ROI.

What are the benefits?

By using our digital product, you can streamline your processes, improve decision-making, and enhance overall productivity. It empowers you with valuable insights and tools to drive growth and stay ahead of the competition.

Is support available?

Absolutely! We provide comprehensive customer support to ensure a smooth experience with our product. Our dedicated team is available to assist you with any questions or issues you may have.

Still have questions?

Contact us for more information.